trở lại

Logo mới – Ưu thế sản phẩm vượt trội

CÔNG NGHỆ NHANH (FAST TECHNOLOGY)
Từ 0 đến 100 chỉ trong 4,6 giây. FAST TECHNOLOGY của SCHOMBURG có thể được mô tả như vậy. Sản phẩm mang logo này nổi bật hơn hẳn các sản phẩm còn lại nhờ nước được liên kết dưới dạng tinh thể, do đó có khả năng bảo vệ chống xoắn và đổi màu. Ban đầu, các sản phẩm FAST có thể được ứng dụng theo cách tương tự như các hệ thống lắp đặt thông thường, nhưng vào cuối thời gian sống (pot life), chúng phát triển độ bền của mình một cách nhanh chóng. Việc ứng dụng và phát triển độ bền này phụ thuộc vào nhiệt độ. Tuy nhiên, về mặt này các sản phẩm FAST ít nhạy cảm hơn nhiều so với các hệ thống lắp đặt nhanh khác. Trong tương lai, các sản phẩm SCHOMBURG sau đây sẽ mang logo FAST TECHNOLOGY ASO-EZ6, ASO-EZ6-Plus, CRISTALLFUGE, CRISTALLIT-flex, SOLOFLEX-FASTUNIFIX-S3-FAST.

GIẢM BỤI (DUST REDUCED)
Sản phẩm hình thành với công nghệ giảm bụi được nhận diện qua logo này. Các sản phẩm này có ưu thế về môi trường so với các sản phẩm khác do tạo ra ít bụi hơn nhiều trong quá trình chuẩn bị, nên ta có thể tránh được sự khó chịu khi hít phải bụi hay khi bụi lắng phủ lên đồ vật hoặc trong phòng. Trong tương lai, các sản phẩm SCHOMBURG sau đây sẽ mang logo DUST REDUCED LIGHTFLEX.

4 TRONG 1 (4 IN 1)
Logo này dành cho những sản phẩm SCHOMBURG đa năng. Với sự phát triển công thức mới 4 trong 1, các sản phẩm mang logo này có thể được sử dụng an toàn và vĩnh viễn với đủ loại chất nền và vật liệu hoàn thiện bề mặt mọi kích cỡ. Các tính năng ứng dụng tối ưu góp phần hoàn thiện bộ tứ đa năng này. Trong tương lai các sản phẩm SCHOMBURG sau đây sẽ mang logo 4 IN 1 LIGHTFLEX.

DÙNG CHO GẠCH NGOẠI CỠ (TILE FORMAT XXL)
Các sản phẩm có logo "TILE FORMAT XXL" đặc biệt thích hợp cho việc ốp lát gạch cỡ lớn. Công nghệ keo dán SCHOMBURG ngày nay đã giúp thực hiện được điều này. Sản phẩm có độ kết dính đặc biệt mạnh mẽ, đảm bảo cho việc ốp lát gạch cỡ lớn được dễ dàng và an toàn. Trong tương lai các sản phẩm SCHOMBURG sau đây sẽ mang logo TILE FORMAT XXL LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB-SE, MONOFLEX-XL, UNIFIX-2K, UNIFIX-2K/6, UNIFIX-S3UNIFIX-S3-FAST.