trở lại

Các ống mao dẫn kỵ nước và giới hạn mao dẫn đã được thử nghiệm và chứng nhận

Trong nhiều thế kỷ, AQUAFIN là bằng chứng cho sự đáng tin cậy của màng chống thấm ngang cho bề mặt ướt đã được thử nghiệm thành công theo quy định mới của WTA thông cáo số E 4-4-04/D - với một hiệu quả ưu việt đã được chứng minh trên một bức tường với mức độ thâm nhập của độ ẩm là 95%. Khi so sánh về hiệu suất dưới áp suất thủy tĩnh với các vật liệu hoạt tính đã qua thử nghiệm khác, các sản phẩm cô đặc AQUAFIN-F và AQUAFIN-IB2 dẫn đầu lĩnh vực này. Điều này cho chúng ta thấy rằng không chỉ các sản phẩm cải tiến mới là đại diện cho công nghệ tiên tiến.

Chính các kỹ thuật tiêm vết nứt tân tiến và đáng giá ngày nay đã mang lại những ưu thế hiệu suất đáng kể cho người giám hộ xây dựng chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Thông tin bổ sung về các vấn đề kỹ thuật và ứng dụng có thể được cung cấp theo yêu cầu.