trở lại

Vấn đề sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Với khẩu hiệu "Làn da - mét vuông quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn" hoặc "Khỏe mạnh đích thực", Ngày Sức khỏe và An toàn đầu tiên của Tập đoàn SCHOMBURG đã diễn ra vào ngày 13 - 14 năm nay.

Sự kiện này được tổ chức và dẫn dắt bởi các cán bộ phụ trách an toàn phù hợp cùng với BG-Chemie nhằm cung cấp cho nhân viên công ty các thông tin cần thiết về an toàn lao động. Có nhiều quầy thông tin với các chủ đề khác nhau, cung cấp thông tin và mời gọi tham gia các chương trình tương tác và minh họa thực tế về các chủ đề tiếng ồn, PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) và văn phòng làm việc thiết kế theo công thái học. Kiến thức thu được được kiểm tra lại trong một cuộc thi vui. Sự kiện này đã nhận được những phản ứng tuyệt vời và phản hồi tích cực, nên các sự kiện tương tự tiếp theo sẽ được lên kế hoạch tổ chức.