trở lại

Khánh thành cơ sở sản xuất và nhà kho mới tại Slovakia

Sau khi có được giấy phép xây dựng vào tháng 7 năm 2005, việc xây dựng một cơ sở sản xuất và nhà kho mới trên một đồng cỏ xanh ở Bratislava (Slovakia) đã trở thành hiện thực cho các quốc gia có sự hiện diện của Tập đoàn AQUAFIN-SOE (Đông Nam châu Âu).

Ngày 12.05.2006, cơ sở mới đã chính thức khai trương dưới sự chứng kiến của ông Albert Schomburg (Chủ tịch), ông Jitka Tietjen (Giám đốc khu vực Đông Nam châu Âu) và khoảng 100 nhân viên và khách mời khác.

Sau 12 năm hoạt động tại Cộng hòa Séc và Slovakia, một kỷ nguyên mới của SCHOMBURG ở Đông Nam châu Âu đã bắt đầu với lễ khánh thành cơ sở sản xuất và nhà kho mới, cũng như sự thiết lập vị trí của công ty trong thị trường nội địa.

Cơ sở mới bao gồm các văn phòng làm việc (của bộ phận bán hàng và bộ phận kỹ thuật, cũng như một lớp học), một khu nhà kho (với sức chứa 550 giá kê hàng theo tiêu chuẩn châu Âu) và một nhà máy sản xuất (với công suất 4.000 tấn/năm). Cơ sở bắt đầu sản xuất chính thức với các thiết bị mới vào ngày 01.01.2007 với ba sản phẩm AQUAFIN-1K, UNIFIX và THERMOPAL-SR24.