trở lại

EC-CLEAN – bảo vệ con người và môi trường

Với hiệu lực tức thì, các sản phẩm chọn lọc của SCHOMBURG được dán nhãn EMICODE EC1/EC1 PLUS từ Hiệp hội kiểm soát khí thải trong các sản phẩm dùng trong ốp lát sàn (GEV). Các sản phẩm xây dựng của chúng tôi, được nhận diện qua logo EMICODE EC1 PLUS, cung cấp sự đảm bảo lớn nhất có thể về chất lượng không khí trong nhà. Một cuộc kiểm tra thực hiện trong phòng đo đạc được xác định chính xác theo tiêu chuẩn EN ISO 16000 và các tiêu chí phân loại chặt chẽ là cơ sở của hệ thống EMICODE. Các sản phẩm xây dựng được dán nhãn này hoàn toàn không chứa dung môi và các chất nguy hiểm khác. Tìm hiểu thêm về những đóng góp của chúng tôi trong lĩnh vực hiệu suất năng lượng và tính bền vững với tài liệu định dạng pdf tải xuống.