trở lại

Cơ hội việc làm / Job offers

Chúng tôi đang tìm kiếm đại lý, nhà phân phối và nhân viên bán hàng cùng các nhà cung ứng các ứng dụng cho vật liệu xây dựng tại khắp các vùng miền tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi những yêu cầu của bạn.

We are looking for dealers, distributors, competent sales persons and applicators for construction materials in all areas of Vietnam. Please contact us and send us your enquiry.

SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd.
Albert J. Schomburg
19P Nguyen Huu Canh Street
Ward 19, District Bình Thanh
Ho Chí Minh City
Vietnam

Số điện thoại/phone: (+84)-8-73008228
Thư điện tử/email: vietnam@schomburg.com