Späť

AQUAFIN-2K/M-PLUS

Pružná silikátová hydroizolácia, aplikovaná v tekutom stave

Vytlačiť stránku

POPIS VÝROBKU

popis

  • 2K pružná silikátová hydroizolácia, aplikovaná náterom, stierkovaním alebo pomocou vhodného striekacieho zariadenia.
  • Vhodná pre zaťaženie zemnou vlhkosťou, tlakovou a netlakovou vodou.
  • Hydroizolácia novostavieb ako aj jestvujúcich objektov (napr. z betónu, muriva) pod úrovňou terénu. Hydroizolácia soklov, Horizontálna izolácia pod murivo proti kapilárne vzlínajúcej vode a pod.
  • Vnútorná izolácia nádrží na pitnú vodu. Vhodnosť pre trvalý styk s pitnou vodou.
  • Vnútorná izolácia nádrží na úžitkovú alebo komunálnu odpadovú vodu. Odolnosť proti močovke, vhodnosť pre stupeň vplyvu prostredia XA1, XA2 podľa STN EN 206.
  • Hydroizolácia pod obkladové prvky v kúpeľniach a kuchyniach bytových / rodinných domov, v súkromných a verejných sanitárnych miestnostiach. Ďalej tiež pre balkóny, terasy, ako aj bazény.

spotreba:

cca. 1,75 kg/m²/mm hrúbky vrstvy po vytvrdnutí:
● hydroizolácia stavebných konštrukcií pod úrovňou terénu: min. 2 mm pre zemnú vlhkosť a netlakovú vodu, min. 3 mm pre tlakovú vodu
● vnútorná hydroizolácia nádrží: min. 2 mm
● hydroizolácia pod obkladové prvky: min. 2 mm pre netlakovú aj tlakovú vodu

Na Kalkulátor spotreby

číslo výrobku farba veľkosť balenia balenia / euro paleta
204600-001 šedá 35 kg
1 x 25 kg/Vrece  
1 x 10 kg/Vedro/ nádoba  
42
42  
40  
204600-002 šedá 21 kg/Vedro 18
204600-003 šedá 7 kg
1 x 5 kg/Vrecko x 4/Kartón  
1 x 2 kg/Vedro/ nádoba  
100
160  
100  

sťahovanie súborov

Prospekty
doplňujúce technické informácie
informácia o produkte
karta bezpečnostných údajov (SDS)
technický detail (PDF)
technický list

Referencie