Späť

Prísady do betónu a mált, zušľachťovacie prísady

produkty

ASOPLAST-MZ
Prísada do mált, prostriedok k zvýšeniu prídržnosti k podkladu, ochrana mladého betónu