Späť

ASO-R008

INDU-Ölreiniger

Čistiaci prípravok na zaolejované priemyselné podlahy

Vytlačiť stránku

POPIS VÝROBKU

popis

  • Vodná kombinácia povrchovo aktívnych látok.
  • Nezaťažuje životné prostredie.
  • Používa sa k čisteniu podkladov znečistených olejmi ako betón, cementové potery, kamene, keramika, kovy.
  • V rámci predčistenia podkladu pred použitím špeciálnej penetrácie ASODUR-SG2.
  • Základné očistenie a údržbové čistenie novo vytvorených priemyselných podláh.
  • Odstránenie oderu z gumy na jestvujúcich priemyselných podlahách.

spotreba:

podľa druhu znečistenia a účelu použitia - pozri technický lixt

číslo výrobku farba balenia / euro paleta Repackaging
205809-001 transparentná 40 -
205809-002 transparentná 450 -

sťahovanie súborov

karta bezpečnostných údajov (SDS)
technický list

videá

Čistiaci efekt prípravku ASO-R008 na podklade znečistenom olejmi