Späť

Bitumenové hydroizolácie

produkty

COMBIDIC-1K
1-zložková bitúmenová hrubovrstvá stierka bez obsahu rozpúšťadie
COMBIDIC-2K-CLASSIC
Hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom
COMBIDIC-2K-PREMIUM
Reaktívna hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom
ASOL-FE
Pružná náterová hydroizolácia, izolácia proti radónu, penetrácia podkladu