Späť

Bitumenové hydroizolácie

produkty

ASOL-FE
Bitúmenový ochranný náter, bez obsahu rozpúšťadiel
COMBIFLEX-DS
Pružná náterová hydroizolácia
COMBIDIC-1K
1-zložková bitúmenová hrubovrstvá stierka bez obsahu rozpúšťadie
COMBIDIC-2K-CLASSIC
Hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom
COMBIDIC-2K-PREMIUM
Reaktívna hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, modifikovanej polymérom
COMBIFLEX-C2/S
2-zložková bitúmenová hrubovrstvá hydroizolácia, aplikovaná striekaním
COMBIFLEX-EL
2-zložková bitúmenová hrubovrstvá stierka a minerálnym ľahkým plnivom