Späť

Sanácia trhlín (v podlahe)

Key Facts

1 Otvorenie trhlín

Trhlina resp. škára sa pozdĺž „otvorí“ pomocou uhlovej brúsky (min. cca. do 1/2 až 2/3 hĺbky poterovej vrstvy). Potom sa kolmo na trhlinu vytvoria priečne zárezy dĺžky 10 cm vo vzdialenosti 30 cm od seba.

2 Čistenie

Prach a nečistoty sa odstránia a oblasť so zárezmi sa dôkladne povysáva priemyselným vysávačom alebo podobným prístrojom.

3 Zmiešanie zložiek

Najskôr sa opatrne otvorí 3. komora obalu ASODURu-K900 a vyberú sa rukavice + svorky na zošitie poteru. Následne sa odstráni čierny deliaci povrazec v hornej časti zmiešavacieho balenia a obsah sa rovnomerne premiešava hnietením po dobu min. 3 minút. Balenie sa v priebehu miešania zahrieva.

4 Zálievanie trhlín

Takto zmiešaný materiál ASODUR-K900 sa naleje do zárezov najskôr tak, aby sa vyplnili približne do polovice. V prípade potreby k zálievaniu použiť predlžovaciu PE hadičku, ktorá je súčasťou balenia.

5 Vloženie poterových svoriek

Do zárezov sa následne vložia svorky, ktoré sa dodávajú spolu s výrobkom.

6 Stierkovanie trhliny

Zmiešaním ASODUR-K900 s kremičitým pieskom sa vytvorí stierková hmota, ktorou sa povrch trhliny a zárezov uzavrie.

7 Posyp kremičitým pieskom

Vyplnené trhliny / zárezy sa ešte v čerstvom stave posypú kremičitým pieskom (zrnitosť 0,2 až 0,7 mm).

8 Odstránenie prebytočného piesku

Po vytvrdnutí sa prebytočné množstvo kremičitého piesku pozametá.