Späť

Dodatočná kryštalická izolácia

Key Facts

1 Otvorenie trhlín a poškodených miesť

Uvoľnené časti v oblasti trhlín a porúch na povrchu betónu sa odstránia. V miestach trhlín sa vytvoria drážky šírky min. 20 mm a hĺbky min. 25 mm.

2 Okamžité zastavenie priesakov

Priesaky sa utesnia rýchlo tvrdnúcou výplňovou maltou FIX 20T.

3 Zamiešanie FIX 20-T

Potrebné množstvo FIX 20T podľa veľkosti miesta priesaku sa zamieša s cca. 25 % vody, čím sa dosiahne malta tuho-plastickej konzistencie. Z čerstvej malty sa v dlani sa rýchlo vytvaruje dostatočne veľká „zátka“. Pritom je potrebné rýchlo postupovať; čas spracovateľnosti predstavuje len cca. 3 minúty.

4 Upchatie miesta priesaku

Vytvarovaná „zátka“ sa rukou zatlačí do miesta priesaku a pritláča sa k podkladu, dokým malta nevytvrdne. Upchané miesto sa následne ihneď zahladí murárskou lyžicou / hladítkom.

5 Vyspravenie poškodených miest

Poškodené miesta sa reprofilujú pomocou malty FIX 20T alebo ASOCRET-IM.

6 Vytvorenie fabiónov

V kútoch sa na podklad pomocou štetca nanesie AQUAFIN-IC a do čerstvého sa hneď aplikuje malta ASOCRET-IM, z ktorej sa vytvaruje fabión s polomerom zakrivenia 4 cm. Po 1–3 hodinách sa ASOCRET-IM prepracuje ďalším náterom AQUAFINu-IC.

7 Aplikácia AQUAFIN-IC

Podklad sa najskôr navlhčí. Na matne vlhký podklad sa pomocou štetca alebo striekacieho zariadenia nanesie AQUAFIN-IC v dvoch pracovných krokoch, pri dodržaní potrebnej spotreby. Druhá vrstva sa nanáša, dokým je prvá ešte lepivá a teda nevyschnutá.

8 Ošetrovanie nanesenej izolácie

Čerstvá izolácia sa musí ochrániť pred poveternostnými vplyvmi (slnko, vietor, dážď, mráz, ...). Povrch zrealizovanej izolácie je potrebné min. 3 dni vlhčiť. Prvé vlhčenie sa vykoná po jednom dni od samotnej aplikácie.