Späť

Odformovacie prostriedky

produkty

BLANKOL-0
Odformovací a impregnačný olej bez obsahu rozpúšťadiel
BLANKOL-92
Ekologický špeciálny odformovací prostriedok
BLANKOL-2000
Univerzálny odformovací prostriedok pre výrobu betónových prefabrikátov
BLANKOL-5006
Špeciálny odformovací prostriedok pre betonársky priemysel
BLANKOL-K30
Koncentrát odformovacieho oleja pre drevené podkladové dosky a drevené bednenia
BLANKOL-SUPER
Chemicko-fyzikálny odformovací prostriedok