Späť

Rýchla a jednoduchá – Hydrofobizácia fasád

Key Facts

1 Čistenie

Plochy, ktoré majú byť hydrofobizované, sa najprv dôkladne očistia vysokotlakovým čističom s rotujúcou tryskou. Nečistoty, ako aj napr. mach alebo riasy je nutné úplne odstrániť bezo zvyšku.

2 Nanesenie fasádnej hydrofobizácie

Hydrofobizačný fasádny krém ASOLIN-SFC45, ktorý je bez obsahu rozpúšťadiel, sa pomocou valčeka sýto nanesie na podklad. Spracovanie materiálu je vďaka jeho krémovitej konzistencii veľmi úsporné, čisté a bezpečné. Materiál sa po aplikácii zosieťuje hlboko vo vnútri podkladu a vytvorí tak spoľahlivú ochranu fasády.