Späť

Izolačné materiály (tekuté) / penetrácie

produkty

AQUAFIN-F
Impregnačný kremičitý roztok, certifikovaný podľa smerníc WTA
AQUAFIN-i380
Injektážny krém pre dodatočné vytvorenie horizontálnej clony v murive