Späť

ASOCRET-M30

Vodonepriepustná multifunkčná malta do 30 mm

Vytlačiť stránku

POPIS VÝROBKU

popis

 • Obyčajná omietková malta (GP) podľa EN 998-1.
 • Malta na opravu betónu bez nosnej funkcie (R1) podľa EN 1504-3.
 • Malta k vytvoreniu fabiónov .
 • Rýchle tuhnutie, možnosť skorého prepracovania.
 • Odolná proti síranom.

oblasti použitia

 • Reprofilačná malta.
 • Vodonepriepustná omietka.
 • Soklová omietka.
 • Malta k vyrovnaniu betónových stien v bazénoch alebo k modelovaniu rôznych detailov napr. v oblasti prepadových žľabov a pod.
 • Príprava podkladu pod hydroizolácie spodných stavieb.
 • Vhodná do interiéru a exteriéru.
 • Vhodná pre použitie na stenách a podlahách.

výhody

 • Nízke zmrašťovanie.
 • Výborná spracovateľnosť.
 • Možnosť skorého prepracovania.
 • Pre hrúbky vrstiev 3 – 30 mm v jednom pracovnom kroku.

spotreba:

cca. 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
Pre ďalšie informácie pozri tiež kalkulátor spotreby.

Na Kalkulátor spotreby

číslo výrobku farba veľkosť balenia balenia / euro paleta Repackaging
205539-001 šedá 25 kg/Vrece 42 -
205539-003 šedá 6 kg/Vrece x 4/Kartón 160 -

sťahovanie súborov

Prospekty
doplňujúce technické informácie
karta bezpečnostných údajov (SDS)
technický detail (PDF)
technický list