Späť

Elastické výplne škár

produkty

INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Elastický 1-K-PU tesniaci tmel pre dilatačné škáry v podlahách
INDU-Primer-N (Primer-2000)
Základný náter / adhézny mostík pre nenasiakavé podklady
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Penetrácia pre nasiakavé podklady
ASOFLEX-SDM
Elastický 2-zložkový polyuretánový tesniaci tmel