Späť

Elastické výplne škár

produkty

INDUFLEX-PS
Polysulfidový tesniaci tmel do škár, strednej viskozity
INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Elastický 1-K-PU tesniaci tmel pre dilatačné škáry v podlahách