Späť

Správna a trvalá hydroizolácia spodnej stavby

Key Facts

1 Vyrovnanie podkladu

Vyrovnanie povrchových nerovností a uzavretie otvorených škár (do 5 mm) pomocou materiálu AQUAFIN-1K, aplikovaného v 1 pracovnom kroku stierkovaním resp. nástrekom vhodným prístrojom.

2 Utesnenie styku stena / podlaha

Aplikácia stierkovej / náterovej hydroizolácie AQUAFIN-RS300 najmenej v 2 pracovných krokoch do celej oblasti styku základovej dosky so stenami, vrátane čelnej strany základovej dosky. Pri aplikácii prvého pracovného kroku sa v mieste styku vodorovnej a zvislej konštrukcie zapracuje do stierkovej / náterovej hydroizolácie tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S bez dutín a záhybov.

3 Utesnenie prestupov potrubia

Nanesenie AQUAFIN-RS300 pomocou 4 mm zubovej stierky, nalepenie ASO-Dichtmanschette-Boden (bez záhybov), následne celoplošné prepracovanie oblasti pomocou AQUAFIN-RS300.

4 Utesnenie soklovej oblasti nad terénom

Aplikácia AQUAFIN-RS300 v najmenej 2 pracovných krokoch pomocou štetca, zubovej stierky alebo striekacieho zariadenia. Ošetrená oblasť presahuje min. 30 cm nad a min. 20 cm pod uvažovanú úroveň terénu.

5

6 Plošná hydroizolácia bitúmenovou stierkou

Nastierkovanie bitúmenovej hydroizolačnej stierkovej hmoty COMBIFLEX-EL, hrúbka vrstvy závisí od daného zaťaženia (zemná vlhkosť, netlaková, resp. tlaková voda). Bitúmenová stierka sa nanesie s min. 10 cm presahom na izoláciu soklovej oblasti (obr. 4).

7 Nalepenie drenážnych a tepelnoizolačných dosiek

Po preschnutí hydroizolačnej vrstvy sa na ňu prilepia vhodné ochranné a drenážne dosky pomocou pružného bitúmenového lepidla COMBIDIC-1K. Pri zaťažení zemnou vlhkosťou postačuje terčovité nalepenie ochranných týchto dosiek, v prípade zaťaženia tlakovou vodou je potrebné celoplošné nalepenie.

8 Osadzovanie drenážnych dosiek

Vhodné ochranné a drenážne dosky sa kladú zo spodu smerom hore, jednotlivé rady ochranných dosiek sa osádzajú s posunom, aby sa nevytvárali krížové škáry. Geotextília ostáva (s presahom) viditeľná z vonkajšej strany.