Späť

Odolná plošná hydroizolácia – Čistiarne odpadových vôd

Key Facts

1 Vyrovnanie nerovností

Vypravenie menších trhlín či výlomov v betóne (do 40 mm) pomocou murárskej lyžice alebo hladítka. Po nanesení spojovacieho mostíku INDUCRET-BIS-0/2 nasleduje aplikácia reprofilačnej malty INDUCRET-BIS-5/40 metódou „čerstvé do čerstvého“.

2 Vyrovnanie podkladu

Na pripravený podklad sa nanesie ASOCRET-BIS-1/6 v požadovanej hrúbke vrstvy - až do 6 mm v jednom pracovnom kroku. Povrch sa nesmie prepracovávať mokrým štetcom ani mokrým hladítkom. Pre dosiahnutie hladkých prechodov vyspravovaných plôch možno pri dodatočnom hladení použiť suchú hubku.

3 Utesnenie styku stena / podlaha

Aplikácia stierkovej / náterovej hydroizolácie AQUAFIN-RS300 do celej oblasti styku stena / podlaha. Pri aplikácii prvého pracovného kroku sa v mieste styku vodorovnej a zvislej konštrukcie zapracuje do stierkovej / náterovej hydroizolácie tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S bez dutín a záhybov. Celoplošné prepracovanie tohto detailu sa realizuje následne v rámci plošnej hydroizolácie.

4 Napojenie na prestupy potrubí s prírubou

Okolie príruby ošetrí špeciálnou penetráciou INDUFLOOR-IB1245 (alebo alternatívne INDUFLOOR-IB1270) tak, aby nevznikali póry a ihneď sa posype hrubým kremičitým pieskom. Ďalšie kroky sú možné až po dôkladnom vytvrdnutí tejto penetrácie.

5 Posyp kremičitým pieskom

6 Plošná hydroizolácia

Aplikácia AQUAFIN-RS300 v najmenej 2 pracovných krokoch pomocou štetca, hladítka alebo vhodného striekacieho zariadenia.