Späť

Nádrže na úžitkovú vodu

Key Facts

1 Sanácia trhlín

Posúdenie príčiny vzniku trhlín, trhliny v betóne je nutné riadne uzavrieť (viď. samostatná kapitola Sanácia trhlín).

2 Vyrovnanie nerovností

Vypravenie poškodených miest / výlomov v betóne (do 40 mm) pomocou murárskej lyžice alebo hladítka. Po nanesení spojovacieho mostíku ASOCRET-KS/HB nasleduje aplikácia reprofilačnej malty ASOCRET-BIS-5/40 metódou „čerstvé do čerstvého“.

3 Vyrovnanie podkladu

Na pripravený podklad sa nanesie ASOCRET-BIS-1/6 v požadovanej hrúbke vrstvy (až 6 mm) v jednom prac. kroku, povrch sa prepracuje hladítkom s filcovou alebo molitanovou vrstvou.

4 Utesnenie styku stena / podlaha

Do oblastí styku stena/podlaha a do styčných škár sa náterom alebo nastierkovním nanesie hydroizolačná stierka AQUAFIN-RS300 a v čerstvom stave sa do nej celoplošne zapracuje tesniaca páska ASO-Dichtband-2000-S. Povrch tesniacej pásky sa neskôr pri realizácii plošnej hydroizolácie celoplošne prepracuje.

5 Plošná hydroizolácia

Aplikácia AQUAFIN-RS300 v najmenej 2 pracovných krokoch pomocou štetca, hladítka alebo vhodného striekacieho zariadenia.