Späť

HYDROIZOLÁCIE, REKONŠTRUKCIE A OBNOVA STAVIEB

Obchodno-technické zastúpenie:

Ing. Jozef Kšiňan
KOŠICE
tel.: +421 905 549 888
e-mail: jozef.ksinan@schomburg.sk
  ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬

  • Okresy: BB, BJ, DK, GL, HE, KE, KK, KS, LE, LM, MI, ML, NO, PO, PP, RK, RV, SB, SK, SL, SN, SO, SP, SV, TS, TV, VT   ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬

  ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬
Štefan Harandza
RIMAVSKÁ SOBOTA
tel.: +421 905 537 051
e-mail: stefan.harandza@schomburg.sk

  • Okresy: BB, BS, BR, BY, CA, DT, KA, KM, LC, LV, MT, PT, RA, RS, TR, VK, ZA, ZH, ZV   ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬

  ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬
Ing. Tibor Wallner
BRATISLAVA
tel.: +421 905 549 777
e-mail: tibor.wallner@schomburg.sk

  • Okresy: BA, BB, BN, DS, GA, HC, IL, KN, MA, MY, NM, NR, NZ, PB, PD, PE, PK, PN, PU, SA, SC, SE, SI, TO, TN, TT, ZC, ZM   ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬

  ‪‫‬‭‮          ‬‬‬‬‬‬‬‬