Späť

Izolácie na báze epoxidových živíc a polyuretánu

produkty

AQUAFIN-P1
Vysoko reaktívna polyuretánová injektážna živica do trhlín s tečúcou vodou
AQUAFIN-P4
Pružná polyuretánová injektážna živica
Injektionspacker
Injektážna hmoždinka