Späť

Utesnenie pracovných škár elastomérovými napučiavacími páskami

Key Facts

1 Prilepenie napučiavacej pásky k podkladu

Na očistený podklad sa nanesie montážne lepidlo a následne sa k podkladu pritlačí napučiavacia páska INDU-FLEX-CJ13 tak, aby sa montážne lepidlo čiastočne vytlačilo do strán. Pri osádzaní pások je potrebné dodržať zásadu, že po vybetónovaní konštrukcie musí byť zabezpečená min. krycia vrstva týchto napučiavacích pások betónom 8 cm.

2 Mechanické prichytenie pásky k podkladu

Alternatívne sa napučiavacia páska prichytí k podkladu mechanicky. Pritom je potrebné použiť min. 4 - 6 upevňovacích klincov alebo skrutiek na bežný meter. Je potrebné zabezpečiť, aby napučiavacia páska ležala plocho a rovno na betóne – musí kopírovať podklad (v prípade potreby sa počet pripevňovacích prvkov zvýši).

3 Spoj jednotlivých pások „na tupo“

Spoje jednotlivých kusov napučiavacej pásky sa môžu zrealizovať „na tupo“. Pri väčších hrúbkach železobetónovej konštrukcie sa tupé spoje poistia pridaním ďalšieho kusu napučiavacej pásky s presahom min. 50 mm.

4 Spoj jednotlivých pások s presahom

Alternatívne sa spoje jednotlivých kusov napučiavacej pásky môžu zrealizovať s presahom 50 mm. Jednotlivé kusy spájaných pások by mali k sebe tesne priliehať, aby sa eliminovalo riziko netesností.

5 Kútové spoje

Kútové spoje jednotlivých kusov napučiavacej pásky by sa zásadne mali poistiť pridaním ďalšieho kusu napučiavacej pásky.