Späť

História

1937 - Po zániku akciovej spoločnosti „Carl Schomburg & Söhne“ z nemeckého Bad Oeynhausen zakladá Albert Fritz Schomburg v neďalekej obci Detmold firmu pre obchodovanie s chemickými prostriedkami na ochranu stavieb.

1949 - Po 2. svetovej vojne vzniká v Detmolde výroba stavebných materiálov pre ochranu stavieb.

1961 - Do spoločnosti vstupuje Albert Carl Schomburg.

1962 - Výstavba nového výrobného závodu v Detmolde, časti Spork-Eichholz. Sprevádzkovanie výrobnej linky pre asfaltové nátery s obsahom rozpúšťadiel.

1964 - Založenie spoločnosti Robotec AG, Zürich ako výrobného a odbytového centra pre Švajčiarsko.

1966 - Zavedenie značky AQUAFIN pre stavebné hydroizolácie.

1974 - Výstavba novej výrobnej haly pre výrobky na báze plastov a vodných asfaltových emulzií bez obsahu rozpúšťadiel.

1992 - Založenie dcérskej spoločnosti v poľskom Kutne ako výrobného a odbytového centra pre Poľsko.

1994 - Výstavba výrobného závodu v Halle an der Saale v Nemecku.

1999 - Rozšírenie závodu a výrobných kapacít v Detmolde, časti Spork-Eichholz.

2004 - Akvizícia nehnuteľnosti v Elktone, USA americkou pobočkou AQUAFIN Inc.

2006 - Otvorenie novej kancelárskej a výrobnej budovy na Slovensku, v Bratislave.

2007 - Slávnostné otvorenie výrobného závodu pre stavebné hydroizolácie a prísady do betónov v rámci spoločného podniku MYK-SCHOMBURG v indickom Hyderabade.

2010 - Ralph Schomburg a Alexander Weber preberajú vedenie spoločnosti. Albert Schomburg sa stáva predsedom novo zriadeného predstavenstva.

2012 - Albert-Johannes Schomburg zakladá distribučnú spoločnosť SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd. v Ho Či Minovom meste vo Vietname.