Späť

Dodatočná horizontálna clona injektážnym roztokom

Key Facts

1 Príprava povrchu steny

Z dôvodu optimalizácie samotnej injektáže sa najskôr povrch muriva natrie hydroizolačnou náterovou / stierkovou látkou AQUAFIN-1K až do výšky 10 cm nad plánovanou úrovňou vŕtania otvorov.

2 Vyplnenie dutín

Dutiny a chybné miesta v murive sa vyplnia zálievkovou maltou ASOCRET-BM.

3 Vytvorenie horizontálnej clony

Po vyvŕtaní otvorov (osová vzdialenosť susediacich otvorov cca. 10 – 12,5 cm) sa do podkladu injektuje AQUAFIN-F nízkotlakovou metódou (<10 bar) cez injektážne hmoždinky. Injektážny tlak je nutné udržovať tak dlho, až bude škárovacia malta v okolí hmoždinky vyplnená AQUAFIN-F do matného lesku. Po cca. 24 hodinách sa hmoždinky vytiahnu a otvory uzavrú zálievkovou matou ASOCRET-BM. Pri silne nasiakavom murive je možné injektáž vykonať i jednostranne.

4 Alternatívne: Beztlaková injektáž

Pri beztlakovej injektáži sa do vyvŕtaných otvorov umiestnia nádoby naplnené injektážnym prostriedkom. Ten preniká do podkladu vplyvom gravitácie a vďaka nasiakavosti podkladu. Injektážny roztok sa doplňuje do nádob tak dlho, až dôjde k nasýteniu muriva (to už neprijme ďalšie množstvo). Analogicky ako u tlakovej injektáži sa nakoniec injektážne otvory uzavrú zálievkovou maltou ASOCRET-BM.