Späť

Potery a opravné stierky

produkty

ASO-SEM
Rýchlo tvrdnúca poterová malta so včasnou zrelosťou k pokládke
MONOFLEX
Plastické cementové lepidlo S1
SOLOSPACHTEL-SR
Sadrová výspravková malta pre vyrovnanie nerovností do 30 mm s možnosťou pridania kremičitého piesku
SOLOSPACHTEL-RP
Cementová výspravková malta pre vyrovnanie nerovností do 50 mm s možnosťou pridania kremičitého piesku
SOLOSPACHTEL-DS
Disperzná vyrovnávacia podlahová stierka