• HYDROIZOLÁCIE, REKONŠTRUKCIE A OBNOVA STAVIEB

  Výrobky a systémy pre izoláciu a rekonštrukciu stavieb

  U takmer všetkých stavebných materiálov dôjde časom k poškodeniu, ak preniká do nich vlhkosť. Preto má prvoradý význam zamedziť prenikaniu vlhkosti, ako u novostavieb, tak aj pri renovácii budov. Firma SCHOMBURG, ktorá v tomto smere má už desiatky rokov zkúseností, ponúka spoľahlivé riešenie použitím vzájomne zladených, vysoko kvalitných výrobkov.
 • SYSTÉMY PRE POKLADANIE OBKLADOVÝCH PRVKOV

  Výrobky a systémy pre pokládku obkladov, prírodného kameňa a poťerov

  Pri realizácií hydroizolácie a pokládky obkladov a dosiek je dôležité zvoliť také systémy výrobkov, ktoré úplne vyhovujú konkrétnym požiadavkám. U fy SCHOMBURG nájdete systémy pozostávajúce z inovatívnych vzájomne a dokonale zladených výrobkov.
 • SORTIMENT PRE PODLAHÁROV

  SORTIMENT PRE PODLAHÁROV - pokladanie kobercov, PVC, linolea, parkiet a pod.

  Pri realizácii podlahových krytín a príprave podkladu je dôležité mať riešenia zohľadňujúce rozmanité požiadavky na rýchlosť / čas / zaťažiteľnosť, spracovateľnosť materiálov, kompatibilitu s daným podkladom ... Spoločnosť SCHOMBURG ponúka spoľahlivé systémy vzájomne zladených, vysoko kvalitných výrobkov.
 • OCHRANA SPODNÝCH VȎD, PRIEMYSELNÉ PODLAHY

  Výrobky a systémy na ochranu povrchu

  Už roky úspešne rozvíjíme a vyrábame výrobky určené k ochrane povrchu, ktoré spĺňajú aktuálne špecifické požiadavky priemyslu. Naše nátery priemyselných podláh vynikajú najmä vysokou chemickou odolnosťou malým oderom. Okrem toho ponúkame systémové riešenia ďalších požiadaviek, napr preklenutie trhlín, protišmykovosť, odvádzanie elektrostatického náboja apod.
 • Technológie pre lepší betón

  Výrobky a systémy pre priemysel zpracovánia cementu

  Betonársky priemysel je veľmi rozmanitý. Vyváženosť funkcií, tvarov a farieb, splnenie všetkých požiadaviek a vytváranie estetického prostredia - to je cieľ, ktorý si vytýčila fy SCHOMBURG Čechy a Morava. Vysledok je ovplyvňovaný mnohými Faktormi. V duchu týchto myšlienok potom vyvstáva potreba rôznorodých výrobkov a riesení určených pre rôznorodé oblasti. V oblasti technológie betónu sme skĺbili všetky svoje skúsenosti a kompetencie.
 • "ZELENÝ" SCHOMBURG

  Ochrana životného prostredia a zdravia člověka

  Trvalo udržateľný rozvoj znamená uspokojovať všetky súčastné potreby pri plnom rešpektovaní environmentálnych limitov. Na to vsádza skupina SCHOMBURG, a preto je veľká časť našich výrobkov podrobená prísnym skúškam. Tým si stanovujeme mierky pre požiadavky na udržateľnú výstavbu a hospodárenie. Medzi tie najdôležitejšie sa radia zdravie a komfort užívateľov, čo zaistí použitie výrobkov so zníženým podielom emisií.