Späť

Elastické škárovacie tmely a primery

produkty

ESCOSIL-2000
Elastická škárovacia hmota - silikón
ESCOSIL-2000-ST
Elastická škárovacia hmota – silikón na prírodný kameň
ESCOSIL-2000-UW
Elastická škárovacia hmota – silikón pod vodnú hladinu