Späť

Elastické škárovacie tmely a primery

produkty

ESCOSIL-2000
Elastická škárovacia hmota - silikón
ESCOSIL-2000-ST
Elastická škárovacia hmota – silikón na prírodný kameň
ESCOSIL-2000-UW
Elastická škárovacia hmota – silikón pod vodnú hladinu
ASODUR-EP/FM (INDUCRET-VK6050)
Zálievkový tesniaci tmel do škár
ASOFLEX-SDM
Elastický 2-zložkový polyuretánový tesniaci tmel