Späť

videá

  • Aplikácia krycej vrstvy ASODUR-B351 bez plniva
  • Aplikácia krycej vrstvy ASODUR-B351 s kremičitým pieskom na penetráciu bez posypu
  • Aplikácia krycej vrstvy ASODUR-B351 s kremičitým pieskom na penetráciu s posypom
  • Aplikácia penetrácie ASODUR-SG3 bez posypu kremičitým pieskom
  • Čistiaci efekt prípravku ASO-R008 na podklade znečistenom olejmi