Späť

ASO-SEM

Rýchlo tvrdnúca poterová malta so včasnou zrelosťou k pokládke

Vytlačiť stránku

POPIS VÝROBKU

popis

 • CT-C40-F6

 • cementový poter (CT)

 • suchá maltová zmes

 • pevnosť v tlaku 40 N/mm² (C40) podľa STN EN 13813

 • pevnosť v ťahu pri ohybe 6 N/mm² (F6) podľa STN EN 13813

 • rýchlo tvrdnúci

 • znížená prašnosť pri miešaní

oblasti použitia

 • pre vytváranie cementových poterov v interiéri a exteriéri

 • pripojené, oddelené alebo plávajúce potery, prípadne potery s podlahovým vykurovaním

výhody

 • pochôdzny po cca. 14 hodinách

 • zrelosť pre pokladanie dlažby po jednom dni

 • možnosť zapnutia podlahového kúrenia už po 3 dňoch

 • dlhá spracovateľnosť

 • vysoká spoľahlivosť spracovania poteru

 • konštantná kvalita

spotreba:

cca. 20 kg/m²/cm hrúbky poteru

pozri tiež kalkulátor spotreby

Na Kalkulátor spotreby

číslo výrobku farba veľkosť balenia balenia / euro paleta Repackaging
206543-001 šedá 25 kg/Vrece 42 -

sťahovanie súborov

doplňujúce technické informácie
karta bezpečnostných údajov (SDS)
technický list