Späť

Prísady do mált, poterov a pre následné ošetrenie

produkty

RUXOLITH T5 (VZ)
Spomaľovač tuhnutia betónu, prísada do betónu podľa EN 934-2 : časť 8