Späť

HYDROIZOLÁCIE, REKONŠTRUKCIE A OBNOVA STAVIEB

V posledných rokoch sa zvyšuje význam rekonštrukcie, obnovy a modernizácie starších budov. Jeden z najdôležitejších aspektov pre zabezpečenie dlhej životnosti stavebných konštrukcií pritom spočíva v ich ochrane pred vlhkosťou. Preto musia byť stavebné hydroizolácie spoľahlivé. Spoločnosť SCHOMBURG má v tejto oblasti niekoľko desaťročí skúseností a ponúka širokú paletu vzájomne zosúladených výrobkov.