Späť

Kvalita

Výrobok
Výkonné výrobné kapacity, systém riadenia plánovania a produkcie, systém riadenia kvality priamo nadväzujúci na výsledky z laboratória - to všetko je zárukou vysokej kvality našich výrobkov.

Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia je dôležitým faktorom pre spoločnosť SCHOMBURG. Z uvedeného dôvodu bol rad výrobkov z nášho sortimentu podrobený kontrole podľa smerníc DGNB, LEED, EMICODE a EP, udávajúcich prísne kritériá na ochranu zdravia a environmentálny vplyv.

Systém výrobkov
Výrobky vzájomne zladené ako po stránke chemického zloženia, tak i z technického hľadiska aplikácie, zaručujú vynikajúcu funkčnosť a istotu dosiahnutia dobrých stavebných výkonov.

Odborné poradenstvo
Kompetentní aplikační technici sú k dispozícii užívateľom našich výrobkov - či už z radu odborníkov alebo laikov, ktorí by si priali stať sa odborníkmi.

Vybavovanie zákaziek
Kompetentní manažéri pre styk so zákazníkmi, plne automatizovaný prísun a skladovanie výrobkov, ako i špedičná služba zaisťujú spoľahlivý priebeh a vybavovanie zákaziek.

Školenia a ďalšie vzdelávania
Pravidelne ponúkame školenia na tému aplikácie našich výrobkov, aby sa s pomocou kvalitných produktov a systémov darilo dosahovať kvalitných stavebných výkonov.

... všetko certifikované podľa DIN EN ISO 9001:2015.

Certifikovaná kontrolná stanica WPK (vnútropodniková kontrola výroby)
Prostredníctvom našej kontrolnej stanice sme Vám k dispozícii ako kompetentný partner pre realizáciu špecifických zákazníckych želaní a požiadaviek. Realizujeme prvé kontroly a vlastné továrenské kontroly výroby.