Späť

Verejná plaváreň v Talline, Estónsko

Bola uskutočnená sanácia cca. 70 rokov starého kúpaliska. Do pôvodného bazénu bol "vyliati" nový bazén. Vzhľadom na to, že sa jednalo o verejnú plaváreň, prevádzkovateľ si prial aplikovať systém k hydroizolácii a pokládke obkladov/dlažby, ktorý by bolo možno zvládnuť za krátke 3 letné mesiace.

Key Facts

Naše najnovšie preferencie