Späť

Verejná plaváreň v Talline, Estónsko

  • Freibad%20tallin%20008
  • Freibad%20tallin%20006
  • Freibad%20tallin%20005
  • Freibad%20tallin%20001
  • Freibad%20tallin%20012

Bola uskutočnená sanácia cca. 70 rokov starého kúpaliska. Do pôvodného bazénu bol "vyliati" nový bazén. Vzhľadom na to, že sa jednalo o verejnú plaváreň, prevádzkovateľ si prial aplikovať systém k hydroizolácii a pokládke obkladov/dlažby, ktorý by bolo možno zvládnuť za krátke 3 letné mesiace.

Key Facts

Naše najnovšie preferencie