Späť

Centrum Hydroterapie Bratislava, Slovensko

Rehabilitačné zariadenie „Gaudeamus“ v Bratislave, Slovensko, bolo v r. 2010 rozšírené o centrum pre hydroterapiu a krytú plaváreň pre mentálne a telesne postihnutých klientov. Výstavba tejto plavárne s rehabilitačnou dĺžkou 25 m bola financovaná cez prostriedky z Nórska a EHP, ako aj zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pre utesnenie plaveckého bazéna, sanity, spŕch a okolia bola použitá flexibilná minerálna hydroizolácia AQUAFIN-2K/M-PLUS. Obkladanie bazéna bolo vykonávané s vysoko flexibilnou tenko-vrstvovou maltou UNIFIX-S3. Na škárovanie obkladov bola použitá škárovacia hmota ASO-Flexfuge. Pre použitie našich stavebných systémov sa manažment inštitútu „Gaudeamus“ rozhodol na základe veľmi pozitívnej dlhoročnej skúsenosti zákazníkov s výrobkami firmy SCHOMBURG. Práve tieto produkty boli použité v roku 1996 pri výstavbe prvého (menšieho) rehabilitačného bazéna v centre pre hydroterapiu a počas nasledujúcich 14 rokoch sa osvedčili ako spoľahlivé a bez údržbové riešenie.

Key Facts

Naše najnovšie preferencie