Späť

Farský kostol Sv. Michaela, Wachstedt

  • Kirche1
  • Kirche2
  • Kirche3

Oprava muriva v interiéri kostola pomocou systému sanačných omietok THERMOPAL.

Key Facts

Naše najnovšie preferencie