Späť

Farský kostol Sv. Michaela, Wachstedt

Oprava muriva v interiéri kostola pomocou systému sanačných omietok THERMOPAL.

Key Facts

Naše najnovšie preferencie