Späť

Vodopriepustný drenážny cement ASO-EZ4

Firma SCHOMBURG GmbH vyvinula jednozrnný poterový a drenážny cement, ktorý je vodopriepustný, ale ním vytvorené lôžko vodu odpudzuje.

ASO-EZ4 je vláknami vystužený špeciálny hydrofóbny cement k vytvoreniu poterov a mált, ktoré odpudzujú vodu, rýchlo vytvrdzujú a sú pochôdzne už po krátkej dobe.

Kompaktná pokládka (bez zhlukov) obkladových prvkov resp. nekalibrovaných dosiek z prírodného kameňa na balkónoch a terasách je často problematickou záležitosťou. V takýchto prípadoch sa k pokládke prednostne volia vodopriepustné systémy, ktoré sú schopné príp. v kombinácii s drenážnymi rohožami zaistiť spoľahlivý odvod vody.

Často využívané trasové cementy majú menší sklon k vzniku vápenných výkvetov než bežné cementové malty. Napriek tomu sa póry maltového lôžka môžu časom upchať, čo by viedlo k zhoršeniu odvodu vody.

ASO-EZ4 je možné použiť k vytvoreniu ako vodoodpudivých poterov a vodoodpudivých mált pre pokládku do hrubého lôžka, tak aj vodopriepustných jednozrnných cementov. Rôznej kvality mált sa dosiahne podľa veľkosti zŕn pridávaného kameniva.

Pri aplikácii ako jednozrnný cement sa ASO-EZ4 zmieša s drobným kamenivom o veľkosti zŕn 2 - 5 mm alebo s jemným štrkom o veľkosti zŕn 4 - 8 mm. Takto pripravená malta tak vykazuje štruktúru bohatú na dutiny a dobre odvádza vodu. Súčasne však samotné lôžko žiadnu vodu neabsorbuje.

ASO-EZ4 sa predáva v 25 kg balení.