Späť

Rozšírenie výrobných kapacít firmy AQUAFIN Inc. v Elktone, USA

V dôsledku osadenia síl na uskladnenie surovín rozšírila firma AQUAFIN Inc. svoje výrobné kapacity. Silá budú slúžiť na uskladnenie piesku a cementu na výrobu práškových hmôt ako napr. AQUAFIN-2K/M a AQUAFIN-IC.

Od októbra 2004 sa AQUAFIN Inc. nachádza na pozemku o rozlohe 5.000 m2, ktorý sa po štyroch rokoch „rozšíri“ o silá. Dnešná plnoautomatická výrobná linka umožňovala päťkrát rýchlejšiu dobu na výrobu a krátke dodacie lehoty ale vyššie nároky na kapacitu skladu, lebo už na podlahe nebol priestor na uskladnenie ďalších surovín. Spustenie síl do prevádzky bolo významný krokom k zabezpečeniu dobrých budúcich výsledkov a rozvoj ďalších potencionálnych trhov. Aby sme zvládli uniesť rastúci počet objednávok sú v blízkej budúcnosti plánované ďalšie nové silá.