Späť

Nové symboly na výrobkoch s mimoriadnymi vlastnosťami

RÝCHLA - „FAST“ TECHNOLÓGIA
Z 0 na 100 za 4,6 sekúnd. Asi takto je možné najvýstižnejšie charakterizovať RÝCHLU - „FAST“ TECHNOLÓGIU fy SCHOMBURG. Výrobky označené týmito symbolmi sa vyznačujú vtom, že sa v nich voda viaže v kryštalickej forme, a preto poskytujú ochranu pred nežiaducim sfarbením alebo deformáciou. Fast-výrobky sa spracovávajú ako bežne tuhnúce systémy, po uplynutí doby spracovateľnosti je veľmi rýchlo dosiahnutá ich konečná pevnosť. Spracovanie a konečná pevnosť závisí na teplote okolia. Fast-výrobky sú však aj v tomto ohľade významne menej „citlivé“ ako ostatné rýchlo tuhnúce systémy. Tieto výrobky fy SCHOMBURG poznáte ľahko podľa označenia „FAST TECHNOLOGY“: ASO-EZ6, ASO-EZ6-Plus, CRISTALLFUGE, CRISTALLIT-flex, SOLOFLEX-FAST a UNIFIX-S3-FAST.

MENŠIA PRAŠNOSŤ
Výrobky zhotovené podľa postupu so zníženou prašnosťou sú označené týmto symbolom. Sú prínosom z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré je pri ich spracovaní zaťažované v menšej miere prachom, na viac odpadá nutnosť chrániť miestnosti alebo predmety v nich prikrytím a ani nehrozí riziko nepríjemného vdychovania prachovej zložky. Tieto výrobky fy SCHOMBURG poznáte ľahko podľa označenia „STAUBREDUZIERT“: LIGHTFLEX.

4 v 1
Výrobky fy SCHOMBURG s veľa kvalitami. Vďaka novo vyvinutej receptúre „4 v 1“ je možné výrobky, označené týmto symbolom spoľahlivo a s trvalým výsledkom použiť pre najrôznejšie druhy podkladov a obkladov. Optimálne vlastnosti pri spracovaní sú ďalším „bonusom“. Tieto výrobky fy SCHOMBURG poznáte ľahko podľa označenia „4 IN 1“: LIGHTFLEX.

XXL FORMÁT OBKLADOV
Výrobky fy SCHOMBURG, ktoré majú označenie pomocou symbolu „FLIESEN FORMAT XXL“, sú špeciálne určené pre pokládku veľkoformátových obkladových prvkov. Súčasná lepiaca technika fy SCHOMBURG to umožňuje. Mimoriadne veľká prídržnosť, jednoduchá a spoľahlivá pokládka veľkoformátových obkladových prvkov sú tím zaručené. Tieto výrobky fy SCHOMBURG poznáte ľahko podľa označenia „FLIESEN FORMAT XXL“: LIGHTFLEX, MONOFLEX, MONOFLEX-FB-SE, MONOFLEX-XL, UNIFIX-2K, UNIFIX-2K/6, UNIFIX-S3 a UNIFIX-S3-FAST.