Späť

Nahliadnutie do sveta nanotechnológii

Aby sme držali krok s aktuálnym vedeckým boomom nanotechnológii, zaobstarali sme si do nášho analytického laboratória rastrovací elektrónový mikroskop (REM). Pomocou neho je možné skúmané objekty zväčšovať až 100 000-krát pri zachovaní vynikajúcej ostrosti. V našom prípade ho využívame pri vývoji ešte účinnejších produktov pre kryštalickú hydroizoláciu betónu, lebo dokáže zobrazovať kapilárnu štruktúru betónu. Na fotografii je v 5 200-násobnom zväčšení znázornené kapilárne hydroizolačné pôsobenie nášho výrobku AQUAFIN-IC. Priemer kryštálov je len od 50 do 100 nanometrov. Mimochodom, pre úplnosť: 1 nanometer = 1 x 10 na mínus 9 alebo 0,000000001 m.

Ďalšie oblasti použitia rastrovacieho elektrónového mikroskopu: analýza náterových vrstiev či povrchov, hlavne pri defektoskopii riešených reklamácii.