Späť

Kapilárna hydrofobizácia a hydroizolácia už odskúšaná a certifikovaná

AQUAFIN-F, ktorý je už dlhé roky dôkazom spoľahlivosti tekutých horizontálnych clon, bol úspešne odskúšaný podľa nového postupu (WTA-Merkblatt E 4-4-04/D). Bola tak preukázaná vynikajúca účinnosť injektážnej metódy pri murive so stupňom navlhnutia 95 %. V porovnaní s ostatnými testovanými prípravkami sa tak AQUAFIN-F spoločne s novým AQUAFINom-IB2 vo forme koncentrátu zaradil na úplný vrchol. To nás opäť utvrdilo v presvedčení, že nielen inovácie predstavujú najmodernejší stav techniky – stále platí: robiť všetko poriadne sa oplatí!

Hlavne nové a cenovo dostupné injektážne techniky poskytujú veľké výhody profesionálom starajúcim sa o stav budov doma aj v zahraničí. Radi Vám poskytneme podrobné informácie o týchto postupoch a výrobkoch.