wstecz

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna - KONTRA 2016

W dniach 18-20 maja 2016 r. w Szczyrku odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Trwałość budowli i ochrona przed korozją”.
Firmę Schomburg Polska Sp. z o.o. reprezentowali Pani Krystyna Styrczula i Pan Krzysztof Knop, który w drugim dniu konferencji przedstawił w formie prezentacji - Zabezpieczenie antykorozyjne i chemoodporne konstrukcji betonowych
i stalowych z zastosowaniem izolacji natryskowych na bazie polimoczników - SYSTEM GEPOTECH.

Konferencja KONTRA jest organizowana w cyklu dwuletnim i adresowana do producentów, projektantów, wykonawców
robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych na działanie środowiska oraz ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji KONTRA jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.