wstecz

SCHOMBURG POLSKA PARTNEREM PROGRAMOWYM DNI BETONU 2016 - DZIEŃ TRZECI

Podczas trzeciego dnia konferencji został wygłoszony referat pt.: "Wpływ domieszek uszczelniających na trwałość betonu". Prezentację poprowadził nasz Kolega z Schomburg Detmold Pan Pascal Zapf.