wstecz

Przyznanie odznaczenia Pani Krystynie Styrczuli - Złotego Krzyża Zasługi

Na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa Prezydent RP Andrzej Duda nadał
Pani Krystynie Styrczuli Złoty Krzyż Zasługi.
Odznaczenie przyznano za działanie na rzecz ratowania zabytków dziedzictwa narodowego w zakresie obiektów architektonicznych i budowlanych. Uroczystość odbyła się 2.03.br w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie order w imieniu Prezydenta RP wręczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.
Serdecznie gratulujemy!