wstecz

Stacja Uzdatniania Wody, Choszczów

Posadzki w nowym budynku SUW w miejscowości CHOSZCZÓW:
- gruntowanie / szpachlowanie podłoża gruntem epoksydowym ASODUR-G1270 z dodatkiem pisaku kwarcowego,
- posadzki epoksydowe dopuszczone do kontaktu z wodą pitną wykonane z ASODUR-B351.

źródło fot. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Choszczno wraz z infrastrukturą techniczną (https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1691/object/2046/rozbudowa-i-przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-w-m-choszczno-wraz-z)

Key Facts

Nasze najnowsze referencje