wstecz

Nautimo w Wilhelmshaven, Niemcy

Ze względu na uszkodzenia spowodowane wilgocią, okolice basenu zostały usunięte do stropów żelbetowych i odbudowane. Ułożono nowe kanały odwadniające i nowy jastrych skośny. Następnie obwody basenu zostały uszczelnione, a następnie ułożona została ceramiczna powłoka i spoina.
Firma Frers Baukeramik wykonała prace wyburzeniowe i wylewki, a także prace reprofilacyjne na głowicach basenowych.
Beck wykonał prace uszczelniające oraz układanie i fugowanie okładzin ceramicznych.

Key Facts

Nasze najnowsze referencje