wstecz

Hotel Seesteg Norderney, Niemcy

Izolacja wnętrza basenu szkłem piankowym. Panele izolacyjne ze szkła piankowego zostały ułożone w niecce i wyrównane wysokoelastyczną cienkowarstwową zaprawą mineralną UNIFIX-S3. Późniejsze uszczelnienie powierzchni elastyczną, mineralną zaprawą uszczelniającą AQUAFIN-2K / M-PLUS. Kwarcyt Alta został następnie nałożony na hydroizolację za pomocą UNIFIX-S3 i zaszpachlowany za pomocą błyszczącej spoiny HF05.

Key Facts

Nasze najnowsze referencje