wstecz

Berlin A 10 Center, Niemcy

Wykonywanie posadzek ceramicznych na jastrychu cementowym. Gruntowanie za pomocą ASO-Unigrund-K, układanie za pomocą MONOFLEX-XL i łączenie za pomocą ASO-Flexfuge.

Key Facts

Nasze najnowsze referencje