Späť

Univerzálna opravná malta SOLOCRET-15

Technicky správna príprava podkladu je veľmi dôležitou operáciou predchádzajúcou samotnej izolácii a pokládke obkladových prvkov.

Firma SCHOMBURG GmbH z Detmoldu vyvinula novú maltu k vyplneniu, vyrovnaniu a vystierkovaniu do hladka nerovných plôch stien, ktoré majú byť následne ošetrené hydroizoláciou a/alebo obkladovými prvkami. Maltu je možné použiť aj do vonkajších priestorov napr. pri výstavbe bazénov.

Plochy ošetrené SOLOCRETom-15 je možné už po cca. 4 hodinách ďalej ošetrovať, maltu je možné nanášať v jednom pracovnom kroku vo vrstve o hrúbke až 15 mm.