Späť

Sympózium architektov & veľtrh v Nepále

V novembri 2006 sa v Káthmande v Himalájach konalo sympózium architektov, organizované naším miestnym distribútorom S. K. Shrestha. Záujem bol veľký, dostavilo sa celkom 82 z 90 pozvaných hostí. Albert-Johannes Schomburg referoval o riešeniach pre sanáciu a hydroizoláciu stavieb a vyzval účastníkov k odbornej diskusii.

Následne sa v Nepále konal veľtrh s názvom "Interior Exterior Expo". Firma SCHOMBURG tam mala po prvý krát svoj stánok, na ktorom predstavila systémové riešenia AQUAFIN.